'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

VIVA med ny dovett-kampanje

Hver fjerde innbygger vet ikke hva som skal i do.

Hår, matrester, stekefett, snus og våtservietter topper listen over fremmedelementer som kastes i toalettet blant Drammensregionens innbyggere. Mange kaster også bomullsdotter, Q-tips og tamponger rett i toalettskålen! Det viser en befolkningsundersøkelse for ni kommuner i Drammensregionen. Nå skal en ny kampanje øke kunnskapen om hva som er gode og dårlige do-vaner.

- Når vi kaster ting i do som ikke hører hjemme der, skaper det store driftsutfordringer. Én ting er alle rottene som får gode vekstvilkår, men slike fremmedelementer gjør også at pumpestasjoner og avløpsrør bryter sammen og må fikses. 1-2 pumpestopp i uken er vanlig, og søppel er synderen, sier kommunikasjonssjef i VIVA IKS, Siw Anett Enerud.

Kampanjelogo

Dårlig do-vett blant befolkningen

Nå starter en do-kampanje med det enkle budskapet: «Bæsj, tiss og dopapir er alt som skal i do – alt annet skal i søppelbøtta». Bak initiativet står ni kommuner i Drammensregionen som alle står overfor de samme problemene.

I forkant av kampanjen er det gjennomført en befolkningsundersøkelse i alle deltakende kommuner for å finne ut hvordan det står til med kunnskapen rundt dette viktige temaet. Resultatene fra undersøkelsen viser at det er et informasjonsbehov.

- Det er alvorlig at det er så stor uvitenhet. For eksempel tror én av fem blant regionens innbyggere at matrestene blandes med kloakken og forsvinner fra avløpsnettet på naturlig måte. Like mange tror heller ikke dette fører til et økt rotteproblem. Begge deler er naturligvis helt feil. Det at så mange innbyggere anser slike ting som uskyldige ting å kaste, viser at vi har en informasjonsutfordring, sier Enerud.

Om kampanjen 

Ti oransje kampanje-kumlokk er nå lagt ut på strategiske plasser i Hurum, der budskapet blir tydelig for alle. Det lanseres også en egen nettside i forbindelse med kampanjen, www.doguide.no, hvor man får svar på mange spennende do-spørsmål. Her kan man også ta en do-quiz.