'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi søker flere støttekontakter og avlastningshjem

Kunne du tenke deg å være støttekontakt og spille en viktig rolle i en annen persons hverdag?

Det søkes etter trygge personer som kan være støttekontakt til barn, unge og eldre med nedsatt funksjonsevne. En støttekontakt hjelper en annen person gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter. Som støttekontakt kan du være med på å bidra til en meningsfull fritid og positive mestringsopplevelser hos den som mottar tjenesten. Vi forsøker å matche støttekontakt og tjenestemottaker ut fra felles interesser og ståsted.

Akkurat nå søker vi etter støttekontakt til tre personer, men det er stadig behov for flere.

Litt om de vi søker til:

Omgjengelig dame på 54 år trenger støttekontakt i 4 timer per uke. Hun er døv og har noe behov for bistand for å ivareta aktiviteter på fritiden. En av hennes største interesser er hest. Støttekontakt med kompetanse i tegnspråk hadde vært ønskelig.

Det ønskes støttekontakt med erfaring fra mennesker med funksjonsnedsettelse i 4 timer per uke til en mann på 57 år. Han har store helseutfordringer. En av hans største interesser er å være med på biltur.  

Det søkes også en støttekontakt til sosial og hyggelig kvinne på 29 år. Hennes interesser er dyr, musikk og biler.

Overordnede arbeidsoppgaver:

Bistå med ulike fritidsaktiviteter samt være med på å gi en meningsfull fritid for tjenestemottak.  

Kvalifikasjoner:

  • Du må være over 18 år.
  • Det må fremvises gyldig politiattest før oppstart.
  • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig.
  • Fint om du har sertifikat og disponerer egen bil.
  • Det er ønskelig at du er trygg på deg selv, er engasjert, kan motivere og er tålmodig.
  • Du er pålitelig og holder avtaler.

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Ansettelsesvilkår:

Som støttekontakt blir du ikke fast ansatt i Hurum kommune, men vil få en oppdragsavtale. Oppdrag lønnes per time og eventuelle utlegg utbetales som utgiftsdekning. Timelønnen følger Kommunens Sentralforbunds satser og timesatsen justeres deretter med den årlige lønnsveksten.

Søknad sendes til:

Tjenester til funksjonshemmede v /Lillian Mørch
Nordre Sætrevei 1
3475 Sætre

eller på e-post til lillian.morch@hurum.kommune.no

Har du spørsmål, ta kontakt med konsulent Lillian Mørch på tlf.: 32 27 83 96  og avdelingsleder Hilde Maria N. D. Sørensen på tlf.: 32 27 83 54.

Tjenester til funksjonshemmede søker også et avlastningshjem til en av våre innbyggere. Avlastningshjem er en tjeneste hvor du som avlaster har omsorg for en person i en periode (for eksempel en helg) som gjør at omsorgspersonene får mulighet til å opprettholde noe av sitt sosiale nettverk.

Som avlaster får du et meningsfullt arbeid og ansettelse med betaling etter gjeldende satser i kommunen.  

Vi søker avlastning to helger per måned til en blid og sporty ung dame i 30-årene. Hun har stor interesse for hester, er aktiv og setter pris på at det skjer ting rundt henne. Det er en fordel med kjennskap til CP og epilepsi, men ikke et krav. Hun kommer seg rundt med noe hjelp, kan gå i trapper om hun trygges og får hjelp. Det er ønskelig med en avlastningsfamilie, fortrinnsvis par med barn på minimum 10 år, men heller ikke dette er et krav.   

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om avlasningshjem eller om du ønsker å bistå. Du kan ringe Hilde Maria N. Dias Sørensen, avdelingsleder for tjenester til funksjonshemmede, på tlf.: 32 27 83 54.