'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Veinavn og adresser i nye Asker

I forbindelse med kommunesammenslåingen må en del veier få nye navn og en del eiendommer få ny adresse.

Hurum, Røyken og Asker har i dag en del veier med identiske eller likelydende veinavn. Kommunene har også enkelte veier som krysser kommunegrensene med likelydende adressenumre på begge sider av kommunegrensene.

Totalt er det i overkant av 60 veinavn i Hurum, Røyken og Asker som må vurderes. I tillegg er det i 16 veier om krysser kommunegrensene.

Prosessen fram til vedtak om nye veinavn finner du her.