'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Tre gode år for Hurum2020

Omstillingsprogrammet har delt ut over to millioner kroner siden oppstart i 2014. Nå håper Hurum2020 at enda flere ser muligheten og søker støtte.

Etter at 300 arbeidsplasser gikk tapt sammen med nedleggelsen av Södra Cell på Tofte for tre år siden, vedtok Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur i Buskerud å gi Hurum kommune ekstraordinære omstillingsmidler. Året etter ble omstillingsprogrammet Hurum2020 etablert. Målet med omstillingsarbeidet er å skape arbeidsplasser ved å stimulere til vekst i eksisterende næringsliv og støtte nyetableringer.  

- Næringslivet i Hurum har et stort mangfold med positiv utvikling i flere bedrifter. Vi har også dyktige bedriftsledere og gründere som både kan og vil. En geografisk svært god plassering midt i landets største kundemasse er en av flere konkurransefordeler som Hurum kan utnytte, forteller leder for omstillingsprogrammet Gunnlaug Marie Brandshaug.

 Gunnlaug Brandshaug, programleder i Hurum2020

Leder for omstillingsprogrammet Gunnlaug Marie Brandshaug har all grunn til å smile. Hurum2020 har hjulpet flere lokale bedrifter siden programmet ble opprettet for tre år siden.

Mange får støtte

Mye har blitt gjort siden det målrettede omstillingsarbeidet startet i 2014. Så langt har Hurum2020 delt ut over to millioner kroner til lokale bedrifter. Midlene har i hovedsak gått til teknologibasert næringsliv og bedrifter som trekker besøkende til kommunen. Teknologibedriften CoastKey fikk 115.000 kroner til utvikling av kommunikasjons- og markedsføringsstrategi og nye nettsider, Hurum Trebåtfestival fikk 200.000 kroner til gjennomføring av festivalen og slik styrke Sætre og Hurum som besøksdestinasjon, mens Grundvik Marina fikk 200.000 kroner i investeringsstøtte.

- Det er stor bredde i bedrifter som søker støtte, og vi får stadig flere henvendelser. Vi er kontinuerlig på jakt etter de gode prosjektene som har potensiale til å skape i nye arbeidsplasser eller styrke eksisterende bedrifter, sier Brandshaug.

I tillegg til å gi støtte til bedrifter som søker, inviterer Hurum2020 næringslivet til å delta i egne utviklingsprogrammer der eksterne rådgivere gir veiledning i konkrete prosjekter.  

Håper på tre nye år

Omstillingsprogrammet har fått nesten sju millioner kroner over en periode på tre år fra Buskerud fylkeskommune. I tillegg bidrar Hurum kommune og Hurum Energiverk årlig med 500.000 kroner hver. Nå håper Brandshaug at den målrettede satsningen på næringsutvikling i Hurum får fortsette i tre år til. 

- Erfaringer viser at omstilling krever langsiktig satsning. Det tar tid å utvikle en idé, etablere en næringsvirksomhet og få den til å vokse. Derfor håper vi at det bevilges omstillingsmidler til Buskerud over statsbudsjettet også for 2017, og at Hurum2020 får forlenget tillitt frem til 2020, slik at vi kan gi drahjelp til enda flere bedrifter, sier Brandshaug.