'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Tilskudd til tilpasning av bolig

Har du nedsatt funksjonsevne og behov for å tilpasse boligen din? Da kan du søke kommunen om finansiering til små eller store ombygginger og tilpasninger.

Å tilpasse en bolig innebærer å gjøre den egnet slik at du kan fortsette å bo i den, selv om du har nedsatt funksjonsevne. Tilpasningen må være hensiktsmessig og behovet for tilskudd blir vurdert i sin helhet ut fra husstandens økonomiske situasjon på sikt.


Hvem kan få tilskudd til tilpasning?

  • Husstander eller enkeltpersoner med nedsatt funksjonsevne som har behov for tilpasning av boligen. Barnefamilier har høy prioritet
  • Eldre som ønsker å utføre forebyggende tilpasningstiltak slik at de fortsatt kan bo hjemme ved fremtidig nedsatt funksjonsevne.


Hva kan det gis tilskudd til?

  • Både enkle tiltak for å bedre tilkomsten til boligen og til større ombygginger for å tilrettelegge boligen både leid og eid bolig
  • Størrelsen på tilskuddet gis ut fra tilgjengelige midler samt en helhetsvurdering av behov og muligheter for støtte fra andre offentlige ordninger.

Hvordan søke?

Tilskudd til tilpasning søkes i den kommunen du bor i.
Søknadsskjema og ytterligere informasjon finner du på Husbankens nettsider. 

Søknadsfrist:

Søknader som kommer inn før utgangen av januar 2018. behandles fortløpende.

Utover dette er søknadsfrist 1. mai hvert år. Søknader som kommer inn etter 31.01.2018 behandles ved søknadsfristens utløp.