'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Tilbyr gratis prevensjon

På helsestasjon for ungdom i Hurum kan kvinner i ulike sårbare situasjoner få veiledning og prevensjon samt teste seg for seksuelt overførbare infeksjoner. Og det helt gratis.

Det unike tilbudet er en del av prosjektet FAFUS: Familieplanlegging av uplanlagte svangerskap og abort. Målgruppen for prosjektet er alle fertile kvinner i ulike sårbare situasjoner. Det kan være studenter, kvinner med dårlig økonomi, alenemødre, arbeidssøkende, kvinner med flere barn samt flyktninger og asylsøkere.


- Forebygging av uønsket svangerskap og abort er et prioritert satsningsområde for myndighetene, og FAFUS’ hovedmål er bl.a. å redusere aborttallene og bidra til at alle skal ha et best mulig utgangspunkt for å kunne planlegge svangerskap. Ved å etablere denne ordningen i Hurum, ønsker vi å gjøre det enklere for blant annet unge voksne i vår kommune til å ta vare på sin seksuelle helse og ha et trygt seksualliv, sier jordmor Bente Haugrud Johansen.


Langtidsvirkende prevensjon er sikrest

Det var i mars i år at Hurum kommune fikk tildelt midler (65 000 kroner) fra Fylkesmannen i Buskerud til etablering og gjennomføring av FAFUS. Midlene skal nå brukes til å tilby alle fertile kvinner som befinner seg i en sårbar situasjon og som bor i Hurum gratis prevensjonsveiledning, familieplanlegging og prevensjon samt mulighet til å ta en celleprøve (for de som er over 25 år) og teste seg for seksuelt overførbare infeksjoner.


 - Langtidsvirkende prevensjon som p-stav eller spiral er den beste og sikreste prevensjonen man kan bruke, men den er dyr. FAFUS-prosjektet er en unik mulighet for unge kvinner i Hurum til å få veiledning og gratis prevensjon. I tillegg kan de teste seg for kjønnssykdommer som klamydia og gonoré og få riktig behandling uten at det koster noe som helst, sier Haugrud Johansen.


Prevensjonen som tilbys gratis på helsestasjonen for ungdom er hormonspiral, minispiral, kobberspiral, p-stav, mini-piller og p-piller.


Helsestasjon for ungdom holder åpen én gang i uken (torsdager). Du trenger ikke å bestille time på forhånd. Jordmor er til stede hver uke, mens helsesøster og lege er til stede annenhver gang.


FAFUS-prosjektet er midlertidig og varer så lenge midlene fra Fylkesmannen i Buskerud rekker.