'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Tilbyr gratis HPV-vaksine

Fra januar 2017 tilbyr Hurum kommune gratis HPV-vaksine til alle kvinner født i 1991 eller senere.

Infeksjon med Humant papillomavirus (HPV) er svært vanlig blant personer som er seksuelt aktive. De fleste HPV-infeksjoner gir ingen symptomer og går over av seg selv, men rundt 1 av 10 vil få en langvarig infeksjon. Kvinner som får en vedvarende HPV-infeksjon kan på sikt utvikle livmorhalskreft. Stortinget har derfor besluttet at alle kvinner født i 1991 eller senere skal få tilbud om gratis HPV-vaksine.

- Dette er en gladmelding til alle unge kvinner. Livmorhalskreft er den tredje største kreftformen som rammer kvinner på verdensbasis, og i Norge får rundt 300 kvinner diagnosen hvert år. Vi vet at HPV-vaksinen har god effekt og er med på å forebygge livmorhalskreft som er forårsaket av en HPV-infeksjon, sier Hilde Vedeler, helsesøster og avdelingsleder for forebyggende helsetjeneste i Hurum kommune.

portrettbilde av Hilde Vedeler

En del av barnevaksinasjonsprogrammet

HPV-vaksinen har vært tilgjengelig siden 2006, men svært få tok den før den ble en del av barnevaksinasjonsprogrammet i 2009.

- Noen var skeptiske til HPV-vaksinen og takket nei. Nå har også disse unge kvinnene muligheten til å vaksinere seg, sier Vedeler før hun legger til:

- I Norge er det ikke gjort undersøkelser om grunner for å droppe HPV-vaksinen, men flere internasjonale studier viser at frykt for bivirkninger kan være avgjørende. Det er derfor viktig å få frem budskapet om at vaksinen er trygg.

Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode. Vaksinen settes som sprøyte i overarmen og skal gis til sammen tre ganger. Andre dose gis minst en måned etter den første. Siste dose gis minst seks måneder etter andre dose, noe som betyr at man bør ha påbegynt vaksinasjonen senest innen utgangen av 2018.

Om vaksinen

HPV-vaksinen som tilbys heter Cervarix. Legemiddelmyndighetene har godkjent vaksinen ut ifra en grundig vurdering av effekt og bivirkninger. Den aktuelle vaksinen beskytter mot to av de vanligste kreftfremkallende HPV-typene som forårsaker 70 prosent av alle tilfeller av livmorhalskreft. Vaksinen kan også gi delvis beskyttelse mot infeksjon med noen andre HPV-typer.

Vaksinen anbefales til alle unge kvinner, også de som har debutert seksuelt.

Effekten er sannsynligvis langvarig og kanskje livslang. Så lenge oppfølging av de første vaksinerte har pågått er det ingen tegn til at beskyttelsen avtar.

Vaksinen beskytter mot ny smitte hos de som tidligere har hatt en HPV-infeksjon, men kurerer ikke en pågående infeksjon.

Kan HPV-vaksine gi bivirkninger?

Alle vaksiner kan gi bivirkninger, også HPV-vaksine. De vanligste bivirkningene av HPV-vaksinen som tilbys er kortvarige plager som ømhet, rødhet og hevelse i området på armen der vaksinen er satt samt feber, hodepine, trøtthet eller muskelplager. Mer sjeldnere bivirkninger er leddsmerter, kløe, hudutslett, kvalme, oppkast/diaré eller magesmerter.

Alvorlige allergiske reaksjoner kan oppstå, men er sjeldne. Verken i Norge eller internasjonalt er det dokumentert at HPV-vaksine har vært årsak til annen alvorlig sykdom.

Hvor og når kan man få vaksinen?

Unge kvinner i målgruppen kan få vaksinen ved å henvende seg til helsestasjonen i Hurum. Ta kontakt for å bestille time! Vaksinasjonen i Hurum starter i januar 2017.

Tilbudet gjelder alle kvinner i målgruppen som oppholder seg i kommunen, uavhengig av folkeregistret adresse, inkludert studenter og andre som bor midlertidig i kommunen.

Folkehelseinstituttet vil informere kvinner i målgruppen om tilbudet i god tid før oppstart av det midlertidige vaksinasjonsprogrammet.