'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Styrker arbeidet mot rus

Hurum styrker tilbudet til personer med rusproblemer. Gjennom tilskuddsordningen Kommunalt rusarbeid har kommunen blitt tildelt kr. 3 520 000.

Midlene skal gå til å videreføre allerede etablerte tiltak, i tillegg til nye årsverk som skal brukes til å sikre målgruppen et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tilbud. Virksomhetsleder i Familiens hus, Sverre Vig Hellerdal, er allerede i gang med å ansette to personer som skal jobbe i det nye tilbudet Barne- og ungdomskontakten.

- Et av målene i opptrappingsplanen for rusfeltet er tidlig innsats. Barne- og ungdomskontakten skal være en oppsøkende tjeneste som skal jobbe forebyggende med barn og ungdom i Hurum. De skal være synlige og tilgjengelige der barn og ungdom oppholder seg, både på skoler og i fritiden, forteller Hellerdal.

Ønsker varige tilbud

Hurum kommune har også tidligere fått tilskudd fra ordningen, som forvaltes av Fylkesmannen på vegne av Helsedirektoratet. Hovedmålet er å styrke kommunens tjenester til personer med rusproblemer med flere varige tilbud framfor prosjektbaserte tiltak.

Ordningen skal understøtte målene i Opptrappingsplanen for rusfeltet, som blant annet legger vekt på økt brukerinnflytelse, tidlig innsats og mer helhetlige og tilgjengelige behandlings- og oppfølgingstjenester.

Leder for NAV Hurum, Tove Iren Refnes, er godt fornøyd med tildelingen.

- I tillegg til å videreføre eksisterende tiltak, styrker vi nå staben med en ruskonsulent i 80 % stilling. Vi har flere gode søkere til stillingen, og regner med å ansette vår nye medarbeider i løpet av de neste ukene, sier Refnes.

 

Slik fordeles tilskuddet:

Nye tiltak:  Tiltak som videreføres: 

2 miljøterapeuter Familiens hus kr 1 320 000,-
1 ruskonsulent NAV kr 660 000,-

 

1 erfaringskonsulent NAV kr 550 000,-
0,5 ruskonsulent NAV kr 275 000,-
1 ruskonsulent Familiens hus kr 550 000,-
0,3 forebyggende tiltak Familiens hus kr 165 000,-