'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Stortinget vedtok den nye kommunen

8. juni vedtok Stortinget formelt at Asker, Hurum og Røyken kommuner slås sammen fra 1. januar 2020.

Kommunestyrene i Asker, Hurum og Røyken vedtok sammenslåingen i juni 2016.

- Vi er allerede godt i gang med å bygge nye Asker, og gleder oss nå over vedtaket i Stortinget. Dette blir formelt bekreftet gjennom kongelig resolusjon senere i år. Nye Asker blir med det eget rettssubjekt, og fellesnemnda får formell myndighet som øverste politiske styre i arbeidet med å etablere den nye kommunen. Da har vi nådd en ny milepæl, sier Lene Conradi, leder av fellesnemnda.

Les mer her.