'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Søk om tilskudd til din forening

Fristen for å søke om kulturtilskudd er 1. mars.

Lag og foreninger i Hurum kan søke kommunen om kulturtilskudd. Nytt fra 2019 er at også idrettslag kan søke om leietilskudd til dekning av kostnader ved trening i private lokaler.


Det kan søkes kulturtilskudd innenfor disse ordningene:
•         Grunntilskudd (barn/unge, idrett)
•         Leietilskudd (barn/unge, idrett)
•         Deltakertilskudd (ved kurs, årsmøter o.l.)
•         Prosjekt- og aktivitetstilskudd

Retningslinjer og søknadsskjemaer finner du her.