'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Snart klart for innflytting

Entreprenøren jobber på spreng med ferdigstillelse av nye Tofte skole. Prosjektet er i rute både med tanke på tid og økonomi.

Når nye Tofte skole står ferdig i januar neste år, vil den kunne ta imot 350 elever. Skolens areal øker med nesten 1000 kvadratmeter, noe som betyr flere og større klasserom, en splitter ny gymsal og nye personalrom for de ansatte.

- Skoleområdet ser fortsatt ut som en byggeplass, men innvendig begynner ting å falle på plass. Veggene er malt, gulvbelegget er lagt, himlingene er på vei opp og belysningen er montert. Det er fortsatt mye som gjenstår, men entreprenøren jobber på spreng og prosjektet er i rute både med tanke på tid og økonomi. Slik fremdriften er nå, overtar vi bygget i starten av november i tråd med fremdriftsplanen, forteller teknisk sjef i Hurum Eiendomsselskap KF, Steinar Østli Andreassen.

I sommermånedene har det vært mye byggeaktivitet relatert til skolens utearealer, både i Roseparken og på Fjordgløtt, som skal få SFO-base i 1. etasje. Arbeidet på tomta i Smerlingveien, som ble kjøpt i mai i fjor for å utvide skoleområdet, er også godt i gang. Huset som står på tomta skal rives og hele tomta skal jevnes ut før skolestart i januar. Videreutvikling av tomta skjer først neste sommer, slik at både elever og ansatte skal få lov til å tenke på hva de ønsker å bruke det nye området til.

Et av klasserommene etter at vegger er malt

Bildetekst: Her er et av klasserommene på den nye skolen etter at veggene er malt og gulvet er lagt.    

Større klasserom

Nye Tofte skole blir en to-parallell barneskole for Tofte og Filtvet med plass til 350 elever og et areal på ca. 3 600 kvm. Den gamle skolen har i stor grad hatt klasserom på 50 kvm og noen få grupperom. Den nye skolen kommer til å romme 14 klasserom, omtrent halvparten av disse vil være på over 70 kvm. I tillegg får skole hele åtte grupperom.

- Innenfor de rammene som har vært mulige, både innen økonomi og utforming på det eksiterende bygget, har vi klart å løse mange av de ønsker og behov som har kommet i prosessen før byggestart, sier Østli Andreassen. Han forteller at eiendomsselskapet, skoleansatte, kommunens ledelse og tillitsvalgte har jobbet tett sammen for å finne gode løsninger for den nye skolen.

Et av ønskene var å kunne tilby elevene en stor og moderne gymsal som kan brukes til kroppsøving og som en arena for musikk og drama. Den nye gymsalen har derfor en «black box» som kan fungere som scene, mens den gamle gymsalen er gjort om til to plan med kontorer og personalrom.

Et klasserom med rød vegg

Bildetekst: Skolen får et nytt inngangsparti i 3. etasje.    

Moderne bygg

Rehabiliteringen av gamle Tofte skole dreier seg i stor grad om å bygge en ny, moderne skole i et eksisterende bygg.

- Jeg er overbevist om at nye Tofte skole vil utvide folks oppfatning av hva en rehabilitering kan være. Når elever og ansatte starter hverdagen sin her i januar neste år, vil de komme til en moderne skole med den teknologien og de materialvalgene vi finner i bygg som blir oppført i dag.

Alle klasserom får nye dører

 Bildetekst: Alle klasserom får nye dører.