'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2017-2020

Lurer du på hva rådmannen i Hurum foreslår å bruke pengene på de neste fire årene? Her kan du se hans forslag til budsjett.

Det overordnede målet med dokumentet er å sørge for at kommunen har en sunn økonomi som sikrer innbyggerne et godt og mangfoldig tjenestetilbud, ikke bare i 2017, men også i fremtiden.

Det vil ikke være mulig å prioritere alle behov som meldes inn fra virksomhetene, men det er funnet rom for å prioritere kommunens kjerneoppgaver, samtidig som man styrker viktige satsningsområder. Med det forslaget som nå fremlegges, mener rådmannen at vi har lagt et godt grunnlag for trygge og gode velferdstjenester til innbyggerne.

Det er foreslått vesentlige investeringer i fireårsperioden. De største prosjektene er:

  • Helsebygg
  • Infrastruktur Sætre sentrum
  • Tiltak i hovedplan vann og avløpForslaget skal til behandling i følgende utvalg:

  • Eldrerådet, rådet for personer med nedsatt funksjonsevne: 21.11
  • Plan-/oppvekst-/helse og omsorgsutvalget : 22.11
  • Administrasjonsutvalg, Formannskapet : 29.11
  • Kommunestyret: 13.12

Se rådmannens forslag her.