'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ordførerens nyttårshilsen

Ordfører i Hurum Monica Vee Bratlie takker for året som har gått, og ønsker alle et godt nytt år.

Kjære gode huringer!

Vi har snart lagt 2016 bak oss. Et nytt spennende år for Hurum og et svært begivenhetsrikt år for verden. Som ordfører er det de nære tingene som preger hverdagen, men det er umulig å oppsummere 2016 uten å ta et blikk ut i verden. Krigen i Syria og nærliggende områder fortsetter å påføre mennesker enorme fysiske og psykiske lidelser. Terrorisme har fortsatt å prege oss og rett før jul var det Berlin som ble rammet. Miljø- og klimaspørsmål står høyt på både den nasjonale og internasjonale agendaen og i USA gjør man seg klare til å innsette Donald Trump som sin 45. president.

Og oppi alt dette er det fort gjort å glemme at verden faktisk går framover. Vi klarer å redusere fattigdom, stadig flere barn får utdannelse, vi løser flere helseutfordringer og utvikler teknologi for en mer bærekraftig framtid. Alvoret i vår tid er stort, men la oss ikke glemme alle framskrittene.

Nok om den store verden og tilbake til Hurum: Det som har tatt mest av min tid i 2016 er forberedelser til etablering av en ny felles kommune med Asker, Røyken og Hurum. Den formelle sammenslåingen skjer først i 2020, men forberedelsene er i full gang. Den nye kommunen får 91 000 innbyggere, 6 000 ansatte og et budsjett på over seks milliarder kroner. Om man ser bort ifra tidligere byutvidelser i Oslo, Bergen og Trondheim er dette den største norske kommunesammenslåingen noensinne.

På den ene siden skal innbyggere og næringsliv i Hurum oppleve en positiv forskjell etter kommunesammenslåingen, men på den andre siden skal vi ta vare på særpreget. Hurums natur, kyst og skjærgård har stor verdi. De lokale tettstedene skal utvikle seg basert på sin identitet og historie. Skoler, barnehager og tilbud til eldre skal fortsatt være nære og lokale tilbud. Vi skal jobbe for en blomstrende lokal handelsstand og et mangfold av lokale arbeidsplasser.

Innsatsen for bedre kollektivtilbud har allerede fått stor plass i planleggingen av den nye storkommunen. På slutten av 2016 fikk jeg en hyggelig telefon fra miljøverndepartementet med beskjed om at de hadde bevilget 20 millioner til teknologikklyngen som utvikler elektriske hurtigbåter og 1,4 millioner spesielt til hurtigbåtprosjektet for Oslofjorden. Jobben med å ta i bruk Oslofjorden til kollektivtransport er en tålmodighetsprøve, men det går altså framover.

I januar åpner vi nye Tofte skole og bygging av idrettshallen starter straks. Vi har bevilget penger til et nytt helse- og omsorgsbygg i Hurum og bestemt oss for å bygge ny skole og nytt idrettsanlegg på Sætre. Filtvet skole tas i bruk av Hurum kompetansesenter og høsten 2017 åpner Oslofjorden videregående Steinerskole på Hovtun. Eiendomsutviklere viser stigende interesse for Hurum og den store utbyggingen av Sætre sentrum starter på nyåret.

En av de mange gledene jeg opplever som ordfører er å få besøke frivillige, lag og foreninger på ulike arrangementer og jubileer. Det legges ned en enorm innsats gjennom hele året og jeg vil takke hver og en av dere for innsatsen. Jeg vil også takke alle ansatte i Hurum kommune og spesielt de som sørger for gode og trygge tjenester gjennom jule- og nyttårshelgen.

Kjære huringer. Takk for året som er gått. Jeg ønsker dere alle et riktig godt nyttår.

Monica Vee Bratlie
Ordfører i Hurum