'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Offisiell åpning av Tofte skole

Tre måneder etter at skolen ble tatt i bruk av elevene, ble den offisielt åpnet tirsdag.

Tirsdag 4. april, var det duket for offisiell åpning av Tofte skole med bl.a. ordfører Monica Vee Bratlie og rådmann Lars Joakim Tveit til stede.

- Det er ingen tvil om at dette er en stor dag, ikke bare for Tofte og Filtvet, men selvfølgelig også for hele Hurum kommune. Jeg vet at mange av dere har gledet seg til å gå på skolen her, og det er jammen meg ikke så rart. Dere som sitter her har nå fått den aller fineste og nyeste skolen i hele kommunen og det er ingen liten sak! Dere fortjener det, både dere som er elever og dere som jobber her, sa ordføreren i sin tale.

Rehabiliteringen av gamle Tofte skole dreide seg i stor grad om å bygge en ny og moderne skole i et allerede eksisterende bygg. Oppgaven var ikke enkel. Det gamle bygget skulle rehabiliteres, samtidig som det skulle oppføres to helt ny fløyer, og alt på over ett år.

- Nye Tofte skole har blitt en moderne skole med den teknologien og materialvalgene vi finner i splitter nye bygg som blir oppført i dag. Nå blir det sikkert mer stas å gå på skolen, det bør bli artigere å både lære og arbeide i så fine lokaler, sa Vee Bratlie som hadde med seg en gavesjekk på 10 000 kroner til elevrådet.  

Nye Tofte skole kan ta imot 350 elever. Skolens areal har økt med nesten 1000 kvadratmeter, noe som betyr flere og større klasserom, nye grupperom, nye personalrom for de ansatte og en stor og moderne gymsal.