'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Nytt kjøremønster i Sætre sentrum

Sætre sentrum åpnes for vanlig trafikk. Se kart over nytt kjøremønster her.

I forbindelse med at Sætre sentrum åpnes for vanlig trafikk, vil vi informere om at det innføres et nytt kjøremønster i sentrum. Veiene vil selvsagt bli skiltet, men skiltingen kan ennå ta noen dager.

Det er særlig viktig at det legges merke til at det nå er enveiskjørt fra rundkjøringen i sentrum over broen og i retning «nye» sentrum.

Foruten dette vil kjøremønsteret være som på tegningen under.

Kart over nytt kjøremønster i Sætre sentrum