'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Nye priser for kommunale tjenester

Kommunestyret har vedtatt nye betalingssatser, avgifter og gebyrer for kommunale tjenester.

Noen avgifter, gebyrer og egenbetalinger blir hvert år justert i takt med den generelle lønns- og prisveksten.

Her finner du en samlet oversikt over Hurum kommunes avgifter, gebyrer og egenbetalinger som ble vedtatt i kommunestyret 13. desember og som gjelder fra 1. januar 2017.