'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Nye direktører er rekruttert til ledergruppa for nye Asker

Fire nye direktører er rekruttert etter en intern søknadsprosess blant de tre nåværende ledergruppene i Hurum, Røyken og Asker.

Søkerne har fått anledning til å presentere seg, sin kompetanse og motivasjon gjennom flere samtaler og intervjuer. Rekrutteringsfirmaet Amrop Delphi har bistått prosjektrådmannen i rekrutteringen, og tillitsvalgte fra de tre kommunene har deltatt under hele prosessen.

Rådmannen har vektlagt kompetanse og erfaring med endringsledelse og ledelse av store, komplekse virksomheter i nært samarbeid med ansatte og tillitsvalgte, og med en klar rolle- og oppdragsforståelse i samspill med folkevalgte.  

De fire nye direktørene er:
Aud Hansen, direktør for velferd
Ragnar Sand Fuglum, direktør for samfunnstjenester
Kai Erik Lund, direktør for oppvekst
Randi Sandli, direktør for økonomi  

Fra tidligere er de to nåværende rådmennene rekruttert:
Per Morstad, direktør for samfunnsutvikling
Lars Joakim Tveit, direktør for organisasjon

Les mer her.