'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Nå haster det med å bli kvitt oljetanken

Fra 2020 er det ikke lenger lov å bruke fossil olje eller fossil parafin til oppvarming av bolig. Legger du om før 2020, kan du fortsatt få støtte fra Enova.

Til tross for at mange innbyggere i både Hurum, Røyken og Asker har fått fjernet eller sanert sin oljetank de siste årene, ligger det fortsatt mange gamle, nedgravde oljetanker i våre tre kommuner.

– Eldre glassfibertanker kan sprekke. Ståltanker ruster, og før eller siden vil det gå hull på dem. Da kan olje lekke ned i grunnen og forårsake miljøskade. Rensearbeidet kan bli svært dyrt, og det er du som grunneier som må ta regningen, sier kommunalsjef for plan og bygg i Hurum kommune, Linn Tautra Grønseth.

Snart slutt på støtte

Ønsker du å fjerne den gamle oljetanken og oljefyren, og samtidig gå over til fornybar energi? Ja, da bør du skynde deg. Fra 1. januar 2020 blir det forbudt å fyre med fossil olje i Norge, og støtteordningen fra Enova avsluttes derfor 31. desember 2019.

– Legger du om nå, vil du fortsatt kunne få 10 000 kroner i støtte for å fjerne oljefyr og oljetank dersom det samtidig blir installert en godkjent fornybar oppvarmingsløsning. Du kan også få støtte av Enova til etablering av nye varmeløsninger som biokjel, bio-ovn med vannkappe, væske-til-vann-varmepumpe, luft-til-vann-varmepumpe eller fjernvarme. Du kan få opptil 20 000 kroner i støtte til sammen, sier Hilde Marie Wold, seniorrådgiver i Smart Innovation Norway, og oppfordrer folk til å sjekke Enovas nettsider for å få en fullstendig oversikt over tiltak som støttes. 

Lønnsomt og miljøvennlig

Dersom oljetanken og fyringsanlegget er i god stand, kan bruk av biologisk fyringsolje eller bioparafin være et alternativ til fossile oljeprodukter.

– Utfordringen er at gamle oljetanker må kontrolleres og vedlikeholdes av fagfolk med jevne mellomrom, og det koster penger. Forbudet er derfor en gyllen anledning til å tenke mer miljøvennlig og velge en alternativ løsning. Å velge bort fossil oljefyring vil også være mer lønnsomt på sikt, sier Wold.

Tanker som ikke lenger er i bruk eller ikke er i forsvarlig stand skal tømmes, renses og fjernes. Kommunen kan i enkelte tilfeller gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk kan bli liggende. Dette gjelder spesielt i tilfeller hvor tilkomsten til tanken er vanskelig. 

Slik bytter du ut oljefyren på 1-2-3

1. Bestem deg for en alternativ varmekilde
Boliger er forskjellige. Hent råd hos kompetente fagfolk om hva som er den beste løsningen for din bolig. Sjekk gjerne enova.no for å se hvilke alternativ som gir støtte gjennom Enovatilskuddet.

2. Få flere tilbud
Be om befaring og tilbud fra flere bedrifter, både på fjerning av den gamle tanken og oljefyren og på kjøp og installering av alternativ varmekilde.

3. Betal og få tilbake penger
Etter at du har fjernet oljefyren og den gamle tanken samt installert din nye varmekilde, registrerer du kostnadene på enova.no. Da får du pengene du har krav på rett inn på konto.

Få tips og råd

Dersom du bor i Hurum, Røyken eller Asker kan du få gratis og uforpliktende energirådgivning. Kontakt vår felles energirådgiver på e-post energiradgiver@asker.kommune.no. Du kan også være din egen energirådgiver ved å bruke Energiportalen - et online verktøy som gjør deg bevisst på strømforbruket ditt og gir råd om hvordan du enklest kan redusere det. Gå inn på hurum.energiportalen.no og kom i gang.