'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Lærer rumenerne om demokrati og velferd

En delegasjon fra Hurum var i november Romania for å fortelle om velferdstjenester i Norge.

En delegasjon fra Hurum kommune var i november i Romania for å fortelle om demokrati og velferdstjenester i Norge, samt for å lære om det rumenske velferdssystemet og se hvordan det fungerer i praksis.

- Det at vi får lov til å komme til Romania og fortelle om hvordan vi driver vår kommune og hvilke velferdstjenester vi kan tilby våre innbyggere er helt fantastisk. Vi ser hvor engasjerte de er i temaet og hvor ivrige de er etter å lære. Ordføreren i Prejmer fortalte meg at mye av den kunnskapen og erfaringen vi tar med oss fra Norge motiverer dem til å heve standard i deres egen kommune, sier ordfører i Hurum, Monica Vee Bratlie.

Det var i september at Hurum kommune tok imot en delegasjon fra Prejmer kommune i Transilvania. Den rumenske delegasjonen ønsket å besøke ulike institusjoner for å se og lære om hvordan velferdstjenester i norske kommuner er bygd opp, spesielt tjenester rettet mot barn, eldre og personer med spesielle behov. Hurum kommune ble da invitert til å reise til Romania i november. 

- Vi har blitt tatt godt imot og alt ble lagt til rette for at vi skulle lære og oppleve mest mulig i løpet av de fire dagene vi var der. Det er vi veldig takknemlige for, sier Vee Bratlie.

Delegasjon fra Romania og delegasjon fra Norge

Foto: Florin Balascuta

Tett program

Den norske delegasjonen var i Romania i fire dager. De rakk bl.a. å besøke et helsesenter for eldre, en romlandsby der det bor 1200 mennesker, en barneskole med SFO og et barnehjem som huser 100 autistiske barn.

- Å besøke romlandsbyen i Prejmer gjorde definitivt et sterkt inntrykk. Enkelte har ingen tak over hodet, og de som har det lever i fattigdom og under svært enkle forhold, sier varaordfører i Hurum kommune, Else Marie Rødby, før hun legger til:

- Det er ingen tvil om at Romania har et velferdssystem som er veldig forskjellig fra det vi har i Norge, men til tross for forskjellene, har vi også mye til felles. Denne turen gir oss muligheten til å utveksle kompetanse og erfaring og inspirere hverandre til å finne nye måter å løse sosiale utfordringer på.

Samarbeid

Det er Bente Heuch, som på bakgrunn av sitt humanitære arbeid i Romania har fått i stand samarbeidet mellom de to kommunene. Samarbeidsprosjektet og oppholdet dekkes i sin helhet av EØS-midlene og finansierer reise og opphold i Romania.

Den norske delegasjonen bestod av ordfører Monica Vee Bratlie, varaordfører Else Marie Rødby, rådmann Lars Joakim Tveit, kommunalsjef for helse og omsorg Øydis Jahren, barnevernleder Bente Pallin og kommunikasjonsrådgiver Elena Solberg.