'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Inngått avtale med HENT AS

Hurum Eiendomsselskap KF og HENT AS inngikk mandag 18. februar kontrakt om bygging av Hurum helsehus.

- Dette er en viktig milepæl og en stor dag for Hurum kommune, sier styreleder i Hurum Eiendomsselskap KF, Marit Sætre Vannebo.

Styret vedtok å tildele kontrakt for prosjektet Hurum helsehus til HENT AS allerede i november i fjor. Endelig politisk vedtak ble fattet i kommunestyret 11. desember, og på mandag denne uken kunne kontrakten med entreprenøren endelig signeres.

- Vi gleder oss til å komme i gang med neste fase, som vil være detaljering og justering av prosjektet. Mye er allerede avgjort gjennom tilbudet vi fikk fra HENT AS og forhandlinger med entreprenøren, og vi mener at vi har fått til en veldig god løsning, sier Steinar Østli Andreassen, teknisk sjef i Hurum Eiendomsselskap KF.

To tilbud

Anbudskonkurransen for Hurum helsehus har vært en begrenset konkurranse som ble innledet med en kvalifiseringsfase. De to som har deltatt var HENT AS og Veidekke Entreprenør AS.

- Det har vært to jevne tilbud på både pris og løsning, og begge tilbudene var innenfor de rammene som var vedtatt for prosjektet. Et av kravene for det nye helsehuset var utstrakt bruk av velferdsteknologi som skal gi økt livskvalitet og gjøre hverdagen lettere både for dem som skal bo og jobbe der. Det er forslag til løsninger som ble utslagsgivende for endelig valg av konsept, forteller Østli Andreassen. 

Stor investering

Det nye helsehuset er prosjektert etter FNs bærekraftsmål, og skal oppføres som et BREEAM Excellent-bygg og som plusshus. Bygget vil være på 11 000 kvadratmeter og ha bl.a. 110 omsorgsplasser, et stort produksjonskjøkken, to dagsentre samt trenings- og rehabiliteringslokaler. Kostnadsrammen for det nye helsehuset ligger på 575 millioner kroner.

- Dette er kommunes aller største investering noen sinne. Et omsorgsbygg på en størrelse som dette vil sørge for at vi gir et godt tjenestetilbud til våre eldre, samtidig som vi skaper et sterkt og attraktivt fagmiljø på Hurumhalvøya, sier Østli Andreassen.

HENT AS har gjennom flere prosjekter opparbeidet seg god erfaring med å bygge helsehus rundt om i Norge.

- Vi takker for tilliten fra Hurum kommune og gleder oss til å ta fatt på byggingen av Hurum helsehus, sier prosjektutvikler Rune Dahlberg i HENT AS. 

Estimert byggestart forventes å være høst/vinter 2019 med ferdigstillelse i slutten av 2021. Kommunen har tro på at deler av arbeidet med infrastruktur vil starte allerede før sommerferien. Prosjektet skal delfinansieres av Husbanken.