'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Lærte mye av Hurum

Barnevern, PPT og eldreomsorg stod på programmet da en delegasjon fra Romania besøkte Hurum i forrige uke.

I slutten av september tok Hurum kommune imot en delegasjon fra Prejmer kommune i Transilvania. Den rumenske delegasjonen ønsket å besøke ulike institusjoner for å se og lære om hvordan velferdstjenester i norske kommuner er bygd opp, spesielt tjenester rettet mot barn, eldre og personer med spesielle behov. I Hurum besøkte delegasjonen bl.a. Klokkarstua helsetun, Sætre skole og Slingrebekken barnehage.

- Jeg og mine kolleger tilbrakte to lærerike dager i Hurum. Vi er fascinerte av Hurum kommunens seriøsitet, måten både administrasjonen og politikerne tilnærmer seg sosiale utfordringer på og deres engasjement for å tjene sine innbyggere. Jeg må innrømme at det vi har sett i Hurum motiverer oss til å heve standard i vår egen kommune, sier ordfører i Prejmer, Todorica Serban, før han sier noe om samarbeidet:

- Vi ønsker oss et samarbeid der to europeiske kommuner kan utveksle kompetanse og erfaring. Hurum kommune har mange års erfaring med et velferdssystem som er så forskjellig fra det vi har i Romania. Studiebesøket til Hurum har gitt oss gode eksempler på løsninger som kan være aktuelle for flere av våre prosjekter.

Ordfører i Hurum Monica Vee Bratlie og ordfører i Prejmer kommune Todorica Serban besøkte Sætre skole i forrige uke.

Ordfører i Hurum kommune, Monica Vee Bratlie, og ordfører i Prejmer kommune, Todorica Serban, besøkte Sætre skole i forrige uke.

Konkrete tiltak

Delegasjonen fra Romania ankom Norge søndag 25. september og var i Hurum frem til onsdag 28. september. Onsdag stod Fylkesmannen i Buskerud og den rumenske ambassaden i Oslo på programmet. Ordfører i Hurum kommune, Monica Vee Bratlie, og rådmann, Lars Joakim Tveit, var vertskap for den rumenske delegasjonen i Hurum.

- Det er spennende å få kjennskap til andre kommuner i europeiske land og måter de er organisert på. Prejmer kommune ønsket å lære om hvordan en norsk kommune fungerer, og det var hyggelig for oss å kunne bidra. Til tross for at vi har store kulturforskjeller, føler jeg at vi har klart å vise delegasjonen fra Prejmer flere konkrete tiltak på noen av deres utfordringer og gitt dem motivasjon til å teste noen av tiltakene i Romania, sier ordfører i Hurum kommune, Monica Vee Bratlie.

Det er Bente Heuch, som på bakgrunn av sitt humanitære arbeid i Romania har fått i stand samarbeidet mellom de to kommunene. En delegasjon fra Hurum kommune skal besøke Prejmer i november. Samarbeidsprosjektet og oppholdet dekkes i sin helhet av EØS-midlene og finansierer reise og opphold både i Norge og i Romania.

Ordfører i Prejmer kommune, Todorica Serban, spiller fotball med en gutt   

Ordfører i Prejmer kommune, Todorica Serban, tok seg tid til å sparke ball sammen med noen av barna fra Slingrebekken barnehage.

Delegasjonen fra Romania bestod av ordfører i Prejmer Todorica Serban, hans kolleger Floarea Culcescu and Mirela Darie (Social Assistance Office), rektor Mircea Sorin samt Cristina Schiel and Claudia Mihaiu (Prejmer Social Day Care Center for Children).