'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Hurum helsehus lagt ut på anbud

Hurum kommune forventer stor interesse og håper at både nasjonale og internasjonale entreprenører leverer inn tilbud.

- Bygget er ferdig prosjektert, og det er på mange måter en milepæl når et så stort og viktig prosjekt nå legges ut på anbud. Det betyr at vi er et steg nærmere det som blir et av verdens aller første omsorgssentre bygget etter plusshusstandard, sier ordfører i Hurum, Monica Vee Bratlie.

Sammen med kommunestyret i Hurum vedtok ordføreren å bygge et nytt helsehus i Skoglundveien på Filtvet i juni i fjor. Det nye senteret skal være på 11 000 kvadratmeter og ha bl.a. 110 omsorgsplasser, et stort produksjonskjøkken, to dagsentre, trenings- og rehabiliteringslokaler, flere sansehager og en café som vil være åpen for alle. Kostnadsrammen for det nye helsehuset ligger på 575 millioner kroner inkl. mva. Prosjektet skal delfinansieres av Husbanken.

- Dette er kommunes aller største investering noen sinne. Et omsorgsbygg på størrelse som dette vil sørge for at vi gir et godt tjenestetilbud til våre eldre, samtidig som vi skaper et sterkt og attraktivt fagmiljø på Hurumhalvøya, forteller Bratlie.

Forventer stor interesse

Prosjekteringen av Hurums nye signalbygg startet i februar i år, og prosjektet ble lagt ut på anbud denne uken. Når fristen går ut i midten av juni skal kommunen gå gjennom aktørene som har meldt sin interesse og velge tre entreprenører som får mulighet til å komme med sitt løsningsforslag. 

- Vi forventer stort engasjement og gleder oss veldig til å se hvilke entreprenører som tør å ta utfordringen. Dette er et vanvittig stort prosjekt som vil garantert få mye oppmerksomhet i markedet og som forhåpentligvis blir et forbildeprosjekt som viser andre at man kan få det til, sier teknisk sjef i Hurum Eiendomsselskap, Steinar Østli Andreassen.

Stiller store miljøkrav

Det er satt store miljøkrav til det nye helsehuset. Bygget skal ha høy miljøstandard (BREEAM-sertifisering) og oppføres som plusshus. Det vil si at bygget skal gjennom driftsfasen generere mer energi enn det som blir brukt til produksjon av byggematerialer samt oppføring, drift og avhending av bygget. I tillegg er også FNs bærekraftsmål, som fellesnemnda for nye Asker kommune benytter som rammeverk i utformingen av den nye kommuneplanen, lagt til grunn for prosjektet.

- Hurum helsehus blir Hurums første plusshus bygget etter den nye energi- og klimaplanen, og det aller første offentlige bygget i nye Asker som oppføres med FNs bærekraftsmål i tankene. Den nye kommunen skal tenke energieffektivt og gjøre sitt for å redusere klimagassutslippene. Det er ambisiøst, men realistisk, og helt i tråd med forventningene som legges til grunn for oppføring av offentlige bygg i dag, sier Andreassen.

Innovative løsninger 

Et annet krav for det nye helsehuset er utstrakt bruk av velferdsteknologi som skal gi økt livskvalitet og gjøre hverdagen lettere både for dem som skal bo og jobbe der.

- Bruk av velferdsteknologiske løsninger kan bidra til økt trygghet og bedre tjenester for både brukere og pårørende. Erfaringer viser også at velferdsteknologi kan gi mer effektiv bruk av ressurser i kommunen. Vi håper at vi gjennom dette prosjektet kan løfte våre helse- og omsorgstjenester og bidra til å gi våre eldre en lettere hverdag, sier Bratlie. 

Endelig valg av entreprenør gjøres i desember 2018 og byggearbeidene vil starte høsten 2019 etter all prosjektering er ferdig. Hurum kommune forventer ferdigstillelse i 2021.