'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Hedret med Kongens fortjenestemedalje

Ranveig Helene Reggestad er tildelt Kongens fortjenestemedalje for sin frivillige innsats og usedvanlige yrkesutøvelse.

Ranveig Helene Reggestad fra Hurum har jobbet som lærer i norsk skole i snart 50 år. Hun startet sin karriere i Tromsø i 1967, og har vært i Bærumsskolen siden 1974. Onsdag ble hun hedret med Kongens fortjenestemedalje i Bærum rådhus.   

- Ifølge dine kolleger ser du hver enkelt elev, du er uredd og med stor empati bidrar du til dine elevers både faglige og personlige utvikling. I en alder av 74 år jobber du fortsatt som lærer, og det står det stor respekt av. Det er med stolthet og glede jeg vil overrekke deg medaljen og uttrykke mine hjerteligste gratulasjoner, sa ordfører i Hurum kommune, Monica Vee Bratlie, under utdelingen.

Ordfører i Hurum Monica Vee Bratlie og Ranveig Helene Reggestad

Reggestad ble også hedret for sin utrettelige frivillig innsats. Huringen har sittet i styret til LMS (Landslaget Moderne Språk) i 18 år, ni av dem som leder. Hun har også vært involvert i International Federation of Language Teacher Associations der hun var en avgjørende pådriver for å inkludere de baltiske land i et faglig samarbeid etter Sovjetunionens oppløsning – en satsning Reggestad fulgte opp helt frem til 2007.

Gjennom omkring 30 år som øvingslærer/praksisveileder tilknyttet først Oslo lærerhøyskole og senere ISL (tidligere Pedagogisk Seminar, UiO) har Ranveig Reggestad i tillegg til sin ordinære skolevirksomhet tatt på seg en viktig oppgave i lærerutdanningen.

- Du har spilt en stor og viktig rolle i norsk skole, og det er imponerende å se hvordan du fortsatt holder det gående. "Jeg får energi av elevene", sa du i et intervju med Budstikka tidligere i år. Jeg er sikker på at du gir enda mer energi tilbake. Og som lærer, mor og ordfører i din hjemkommune kan jeg love deg at du er et forbilde, sa Vee Bratlie.

Statutter

Hans Majestet Kongen tildeler ordener og medaljer til personer som har gjort en særlig fortjenestefull innsats i samfunnet. Av statuttene for denne medaljen fremgår det bl.a. at medaljen utdeles som belønning for:

  • Særlig fortjenestefullt arbeid gjennom lang tid i privat eller offentlig tjeneste, hvor innsatsen ligger betydelig over det normale og hvor vedkommende også har vist aktivt samfunnsengasjement utover sin arbeidsinnsats
  • Særlig fortjenestefull ulønnet innsats over lengre tid i samfunnslivet, i offentlige eller private verv, i frivillige organisasjoner eller i annen virksomhet av samfunnsnyttig betydning
  • Pionerinnsats eller annen spesiell innsats av særlig samfunnsgagnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid
  • En livsinnsats som kan stå som eksempel for andre