'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Forberedende arbeider avsluttet

Siden Lønnheim Entreprenør fikk tildelt kontakten for bygging av ny flerbrukshall på Tofte, har det vært mye aktivitet i Bjerkelunden.

Hurum kommune har ikke ligget på latsiden. Forberedende rivearbeider i Bjerkelunden, som har pågått hele sommeren, er nå avsluttet, og det jobbes for tiden med søknad om spillemidler. Lønnheim Entreprenør AS har skiftet navn til Backe Nordvest AS, men er det samme firmaet i Backe-gruppen som vant og ble tildelt kontrakten.

- Det gjenstår noen formaliteter før vi kan komme i gang med byggearbeidene. Byggetiden er satt til 12 måneder. Går alt etter planen, skal den nye flerbrukshallen stå ferdig allerede neste høst/vinter, forteller Steinar Østli Andreassen, teknisk sjef i Hurum Eiendomsselskap KF.

 Tofte flerbrukshall skisse

Bildetekst: Neste høst får barn og unge som ønsker å drive med idrett på Tofte en egen flerbrukshall på 1.200 kvm. Den nye hallen vil få en klatrevegg og oppmerking til bl.a. basketball, volleyball og håndball.

Tre gode konsepter

Gleden var stor da kommunestyret i mai i fjor vedtok å bygge ny flerbrukshall på Tofte. Mange entreprenører viste sin interesse, og etter prekvalifiseringsrunden hadde Hurum Eiendomsselskap KF tre solide konsepter å velge mellom. Det ble opprettet en egen jury som skulle vurdere faktorer som pris samt kvalitet- og løsningsforslag. Også hallens arealeffektivitet og plassering var viktige i vurderingen.

- For oss har det vært viktig å sikre god arealeffektivitet, men også finne en løsning som komplimenterer idrettsområdet som ligger i hallens umiddelbar nærhet. Den nye hallen vil få en fornuftig plassering i forhold til resten av idrettsanlegget i Bjerkelunden, sa leder i Tofte Fremad IF og jurymedlem, Kolbjørn Johansen, om vinnertilbudet fra Lønnheim Entreprenør.

Styrker breddeidretten

Med en flate på 1.200 kvadratmeter vil den nye flerbrukshallen på Tofte kunne deles i tre ulike aktivitetssoner. Tribuneanlegget vil ha plass til 300 personer. Fire garderober med HCWC og HC-dusj, to dommergarderober, heis, kafé, en stor styrketreningssal samt gode lagerløsninger er noen av fasilitetene huringene vil kunne nyte godt av. Den nye flerbrukshallen vil også få en egen klatrevegg og oppmerking til bl.a. basketball, håndball og volleyball. I tillegg vil hallen være tilrettelagt for turn.

Den nye flerbrukshallen er prosjektert slik at den skal utløse spillemidler. Det er også fattet vedtak om at hallen er et interkommunalt samarbeid med Røyken kommune, noe som vil gi en økning i spillemidlene.