'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Flere p-plasser i Tofte sentrum

I løpet av høsten kommer det flere nye parkeringsplasser på Tofte.

Hurum kommune ser at behovet for flere parkeringsplasser i Tofte sentrum blir stadig større. Spesielt når nye Tofte skole med kapasitet til å kunne ta imot opptil 350 elever står ferdig etter nyttår, vil det være nødvendig å ha et godt parkeringstilbud i sentrum. Derfor skal det etableres flere nye parkeringsplasser på Tofte i løpet av høsten og våren.

Her blir det parkering

Det er tilsammen fire parkeringsområder som skal utbedres eller gjøres om til parkeringsplasser. Apotekerstranda vil få 17 p-plasser, den gamle branntomta i Vestre Strandvei er omsøkt til å kunne brukes til parkering og skal få 17 nye p-plasser, samtidig som parkeringsplassen bak Hurum folkebibliotek skal utbedres. Også parkeringstomten ved Skjæra skal gruses opp, noe som skjer allerede i høst, samt asfalteres og merkes opp før 17. mai neste år.

Stenges fra 17. oktober

Hurum Eiendomsselskap KF opplyser om at oppgraderingsarbeidet igangsettes allerede i oktober. Parkeringsplassen på Apotekerstranda og i Vestre Strandvei vil holdes stengt fra 17. oktober og frem til midten av desember. Begge stenges samtidig fordi masser fra den gamle branntomta skal flyttes til Apotekerstranda. Parkeringstomten ved Skjæra og p-plassen bak biblioteket vil i denne perioden være åpne for publikum.  

- Det er viktig at vi får økt kapasiteten nå slik at begge parkeringsplassene kan tas i bruk ved skolestart i januar. Asfaltering og ferdigstillelse skjer først til våren, når vi får gode temperaturer igjen. Det gjelder også parkeringsplassen bak Hurum folkebibliotek, sier teknisk sjef i Hurum Eiendomsselskap KF, Steinar Østli Andreassen.

Det vil være begrensede parkeringsmuligheter i Tofte sentrum mens arbeidet pågår.