'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Feiing og tilsyn i fritidsboliger

I disse dager mottar alle hytteeiere i Hurum skjema for kartlegging av fyringsanlegg i fritidsboliger.

01.01.2016 trådte en ny forskrift om brannforebygging i kraft. I følge denne forskriften er kommunen pålagt å feie og føre tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger på lik linje med vanlige bolighus.  Forskriften sier også at den enkelte hytteeier har meldeplikt til det lokale brannvesenet vedrørende tilstand på eiendommens skorstein og fyringsanlegg.

Kartlegging

Alle fritidsboliger med fyringsanlegg i Hurum skal ha besøk av feieren. For å vite hvilke fritidsboliger dette gjelder, har Hurum brannvesen startet et kartleggingsprosjekt. Det sendes i disse dager ut brev til alle hytteeiere med et kartleggingsskjema. Vi ber om at du som mottar brevet sender svar tilbake til oss så raskt som mulig. Dette gjelder også dersom din fritidsbolig ikke har fyringsanlegg.  Du kan også sende inn skjemaet på nett her. Har du AvtaleGiro- eller eFaktura-avtale, vil du få informasjonsbrev og kartleggingsskjema ettersendt i posten.

Faktura

I brevet er det lagt ved en faktura med et engangsgebyr i forbindelse med kartleggingen. Alle som har pipe og ildsted må betale dette gebyret for å dekke kartleggingsarbeidet. Det er derfor viktig at de som ikke har pipe/ildsted melder fra om dette så raskt som mulig, slik at vi kan få tatt dere ut av listene for gebyr før fakturaen forfaller.

Mer informasjon om feiing og tilsyn i fritidsboliger finner du her.


Kontakt oss

Har du spørsmål, ta kontakt med prosjektleder i Hurum Brannvesen, Rolf Sigurd Sørensen på tlf.: 904 79 013 (kl. 0900-1400 mandag-fredag) eller e-post: hyttefeiing@hurum.kommune.no.