'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Får ny brannstasjon

Kommunestyret har denne uken vedtatt å bygge ny brannstasjon i Hurum til en kostnad på inntil 33 millioner kroner.

- Dette er fantastiske nyheter. Ny brannstasjon betyr bl.a. kortere responstid og bedre tjenester til våre innbyggere, samtidig som vi kan tilby en trygg og god arbeidsplass med minimal helsefare for våre mannskaper, sier Nils Georg Nordskag, brannsjef i Hurum brannvesen.

Den nye brannstasjonen skal stå ferdig i 2018 og ha en kostnad på inntil 33 millioner kroner. Rådmannen i Hurum kommune er bedt om å koordinere behov og plassering med nye Asker kommune. Også lokalisering av nytt helse- og omsorgsbygg, som skal bygges i Hurum de neste årene, skal tas med i vurderingen.

 Mannskaper i Hurum brannvesen diskuterer øvelsesplan

Større fokus på HMS

Noe av bakgrunnen for vedtaket i kommunestyret er Arbeidstilsynets tilsyn som ble gjennomført ved brannstasjonen i sommer da det ble avdekket flere alvorlige mangler. Arbeidstilsynet konkluderte bl.a. med at de fysiske forholdene på brannstasjonen ikke er godt nok tilrettelagt for å forebygge kreft.

- Stasjonen på Tofte ble bygd på 90-tallet, og mye har endret seg siden den tid. I dag er det sterkt fokus på HMS og kjemisk helsefare, og strenge krav til renhold av både utstyr, tøy og folk. Disse kravene klarer vi ikke å møte på dagens brannstasjon. Vi har også fått både flere og andre typer oppdrag samt større og tyngre utstyr som gjør at dagens lokaler ikke lenger er hensiktsmessige, sier Nordskag, og får støtte fra ordfører i Hurum, Monica Vee Bratlie:

- Arbeidstilsynet avdekket flere avvik ved brannstasjonen, og en del av disse avvikene går direkte på selve lokalet og forholdene på brannstasjonen. Å sørge for at våre brannmannskaper har trygge arbeidsforhold er kommunens ansvar. Det er en ingen tvil om at Hurum brannvesen trenger en ny brannstasjon og det er både viktig og riktig å begynne dette arbeidet så raskt som mulig, sier Vee Bratlie.