'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Får 500.000 i skjønnsmidler

Hurum kommune tildeles skjønnsmidler for 2016.

Fylkesmannen i Buskerud inviterer hvert år kommunene til å beskrive utgiftskrevende forhold av betydning som kommunene ikke kan påvirke selv, og som ikke er fanget opp i inntektssystemet eller andre faste tilskuddsordninger.

Fylkesmannen i Buskerud har fordelt tilbakeholdte skjønnsmidler for 2016, hvor totalt 11,9 millioner kroner skal fordeles på 12 kommuner.

Hurum kommune er tildelt 500 000 kroner av denne potten.