'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Får 150 000 kr. til sommeraktiviteter for barn

Hurum kommune får 150 000 kr. fra Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom.

Ca. 8 prosent av barn i Hurum lever i familier med lav inntekt. Kommunen har derfor flere ganger siden 2012 søkt om og fått penger fra ordningen, som administreres av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

I 2016 fikk kommunen 100 000 kroner, som gikk til aktiviteter i regi av Kulturskolen. I år skal det tildelte beløpet brukes på ca. 35 plasser på sommercamp på Rødbysætra, samt billetter til Tusenfryd og Oslo Sommerpark på Tryvann.

Virksomhetsleder i Familiens hus, Sverre Vig Hellerdal, er godt fornøyd med at kommunen også i år har mulighet til å tilby aktiviteter til denne gruppen barn og unge.

- Mange barn blir gående hjemme hele sommeren på grunn av familiens økonomiske situasjon. Med denne ordningen får disse barna muligheten til å bli med på vanlige aktiviteter, uten at noen får vite at de kommer fra en familie med lav inntekt, sier Hellerdal.

Aktuelle familier blir kontaktet direkte, så det er ikke nødvendig å søke om plass selv.

- I år har vi gått bredt ut i alle barnehager, skoler, kompetansesenteret, flyktningetjenesten, barneverntjenesten, familietjenesten og forebyggende helsetjenester for å få innspill på barnefamilier som er berørt av fattigdomsproblematikk, avslutter Hellerdal.