'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Er du pårørende til en person med demens?

Pårørendeskolen starter i mars, og er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom.

Tilbudet er for innbyggere i både Røyken og Hurum.

Gjennom faglige forelesninger og gruppesamtaler får du kjennskap om demens og hvilke følger dette kan få for omgivelsene. Du treffer andre i samme situasjon, samt fagpersoner med kompetanse på området.

Målet med pårørendeskolen er:

• Gi pårørende til personer med demens økt kunnskap og forståelse for demenssykdommen
• Bedre kvaliteten på samværet med den syke, både i hjemmet og på institusjon
• Gi grunnlag for at pårørende bedre kan takle sin situasjon i forhold til familie og venner
• Gi kunnskap om rettigheter og hvordan forholde seg til offentlig hjelpeapparat

Pårørendeskolen er gratis, og er lagt over fem onsdager mellom klokken 18.00 - 21.00. Det blir enkel servering.

Vi holder til på Bråset bo- og omsorgssenter i Bråsetveien 21A i Røyken.

Det er gruppesamlinger og følgende forelesninger:
• 6. mars: Hva er demens? Symptomer- forløp – behandling – årsak
• 27. mars: Kommunikasjon og egenomsorg
• 10. april: En pårørende forteller
• 24. april: Vergemål - rettigheter og tjenestetilbudet i kommunene. Demensforeningen i Hurum og Røyken presenterer seg.
• 8. mai: Sorg og tap

Påmelding innen 20. februar til:
Røyken kommune: Kristin Laache
Mobil: 408 21 992
E-post: krilaa@rkn.no

Hurum kommune: Wiebke Henriksen
Mobil: 948 02 141
E-post: wiebke.henriksen@hurum.kommune.no

Tildeling av plass vil foregå etter at påmeldingsfristen er utløpt. Alle som har vist interesse vil få en tilbakemelding innen 22. februar.