'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Endret parkeringsmønster i sentrum

Utbyggingen av Sætre sentrum er i gang, og store deler av utbyggingsområdet stenges av allerede torsdag 9. februar.

Etter planen skulle ikke anleggsområdet for bygg A, B C og D i Sætre sentrum-prosjektet gjerdes inn og stenges før slutten av februar, men foretaket som skal gjennomføre kartlegging av miljø og grunnforhold har varslet om at de trenger å igangsette arbeidet allerede denne uken. Dette medfører at store deler av området som i dag benyttes til bl.a. parkering, må stenges av på kort varsel. Området som nå stenges vises i rødt på vedlagte bilde.  

Kart over området som blir avstengt

For å legge til rette for handelsstanden og besøkende til kommunen, er det i tillegg til offentlige plasser i sentrum etablert flere parkeringsplasser på Øra.

Vi beklager ulempene dette medfører.