'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

En trygg skoledag uten mobbing

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø. Hvis du som elev ikke har det trygt på skolen, skal skolen hjelpe.

Hvis skolen ikke hjelp, kan du ta kontakt med Fylkesmannen.

Si fra til rektor først

Hvis du ikke har det bra på skolen, må du eller foreldrene dine melde fra til rektor. Rektor skal ta deg på alvor og skolen må undersøke det som har skjedd. De voksne på skolen skal gjøre alt de kan for å hjelpe deg. Skolen skal ta tak i saken din innen det har gått en uke. Deretter skal skolen lage en skriftlig plan for hvordan de skal hjelpe deg. Du kan være med på å lage planen hvis du ønsker det.

Si fra til Fylkesmannen

Hvis skolen bruker mer enn en uke på å gjøre noe med saken, kan du kontakte Fylkesmannen. Det samme gjelder hvis du føler at skolen ikke tar deg på alvor. Fylkesmannen, skal først finne ut om skolen har gjort jobben sin. Etter det skal Fylkesmannen bestemme hva skolen skal gjøre for at du skal få en trygg og god skolehverdag.

Her kan du også få råd og hjelp:

Nullmobbing.no

Mobbeombudet i Buskerud

Dette skal skolene gjøre i mobbesaker.