'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Egen politikontakt i Hurum og Røyken

Politibetjent Kenneth Wessel ved Røyken og Hurum lensmannskontor er vår nye politikontakt.

Som en del av nærpolitireformen etableres det politikontakter for alle landets kommuner. Målet er å systematisere og jobbe smartere i det kriminalitetsforebyggende arbeidet.

Politiet er avhengig av et godt samarbeid med kommunen for å lykkes. Hovedoppgavene til politikontakten er å sørge for oppfølging av politiets nærpolitirolle - et lokalt forankret politi. Politikontakten skal gi råd og følge opp riktig bruk av kriminalitetsforebyggende metoder og tiltak. Politikontakten skal også bidra til å få ledelse i lokalt politi og kommunen til å samarbeide og handle helhetlig ved at gode samarbeidsavtaler blir etablert og fulgt opp med offentlige myndigheter, næringslivet, interesseorganisasjoner og ulike grupper i kommunen.

Mange kommuner har mange og gode samhandlingsarenaer med politiet allerede, politikontakten skal være drivkraften i dette samarbeidet. Politikontakten vil følge opp og videreutvikle arbeidet i politirådene og SLT-samarbeid (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) for å bidra til en felles forståelse for hva en ønsker å oppnå.

Kenneth Wessel har jobbet med forebyggende arbeid i Røyken og Hurum siden 2016 og er å treffe på Røyken og Hurum lensmannskontor:
Telefon: 02800/32805500/31296638
E-post: kenneth.wessel@politiet.no