'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Bygger demoanlegg for avansert biodrivstoff på Tofte

Silva Green Fuel AS skal bygge demonstrasjonsanlegg på Tofte for produksjon av 2.generasjons biodrivstoff basert på skogsråvare. Byggingen starter i februar neste år, og anlegget vil stå ferdig i løpet av 2019.

Hensikten med demonstrasjonsanlegget er å teste teknologien for kontinuerlig produksjon av avansert (2. generasjons) biodrivstoff, som kan komme til direkte erstatning for dagens fossile drivstoff, samt å teste ulike råvaretyper. Anlegget vil bruke råstoff fra skogsindustrien, men alt biologisk nedbrytbart materiale kan i utgangspunktet benyttes.

- Dette er positivt både lokalt og nasjonalt, sier ordfører i Hurum, Monica Vee Bratlie (H). - Utvikling av ny teknologi og ny industri er helt avgjørende for om vi skal lykkes med det grønne skiftet. Demonstrasjonsanlegget til Silva Green Fuel vil sette Hurum på kartet og skape positive ringvirkninger, blant annet i form av nye og fremtidsrettede arbeidsplasser, fortsetter hun.

Hun oppfordrer samtidig alle interesserte til å stille opp på informasjonsmøte på gamle folkets hus på Tofte mandag 18. desember kl. 18.00, hvor det vil bli informert om prosjektet og prosessen.

Her kan du lese pressemeldingen fra Statkraft og Södra