'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Alt klart for byggestart

Mandag denne uken startet Sætre Havn Utvikling AS forberedelsene til bygging av det som skal være nye Sætre sentrum.

- I første omgang starter entreprenøren forberedelsene til å rive bygget i Øraveien 7. Det ble derfor mandag denne uken satt opp sikkerhetsgjerder rundt bygningen, forteller kommunalsjef for plan og bygg, Morten Dyrstad.

Det er forventet at selve rivearbeidet vil starte allerede neste uke.

- De som ferdes i Sætre sentrum vil merke en del aktivitet i det aktuelle byggeområdet. Det vil også bli noe redusert fremkommelighet etter hvert, sier Dyrstad.

Byggestart for Sætre sentrum

Kjøpere fra hele Osloregionen

55 prosjekterte leiligheter i byggetrinn 1 i det som skal være nye Sætre sentrum ble revet vekk på bare noen få uker da de ble lagt ut for salg i fjor. Utviklingsprosjektet har vekt interesse ikke bare i Hurum, men også utenfor kommunens grenser. Selv om over halvparten av kjøperne er lokale, har også folk fra Oslo, Asker, Røyken, Drøbak og Drammen sikret seg en bolig i Sætre sentrum.

- Det handler om så mye mer enn bare Sætre sentrum. Det handler om samfunnsutvikling i hele Hurum. Et utviklingsprosjekt på en størrelse som det vi nå setter i gang i Sætre, gjør at også steder som Tofte, Filtvet og Klokkarstua blir mer attraktive for utbyggere, og at flere vil se til Hurum, sier Dyrstad.

Slik blir Sætre sentrum

Byggetrinn 1, som består av fire bygg med 55 leiligheter og 1000 kvm med næringslokaler, er det første byggetrinnet i et omfattende utviklingsprosjekt der hele Sætre sentrum skal utvikles til et moderne og attraktivt område.

I tillegg til nye boliger og næringslokaler, vil også nye utearealer opparbeides. Det skal bl.a. etableres en park, en ny strandpromenade og isfrie fortau helt til Nærsenteret. Sætrealléen kommer til å fungere som hovedakse i området. Det vil bygges et torg med vannspeil ved Sætre gård, som om vinteren kan gjøres om til kunstfrossen skøytebane.

 Slik vil byggetrinn 1 i Sætre sentrum se ut

Bildetekst: Slik vil byggetrinn 1 med 55 leiligheter og 1000 kvm med næringslokaler i utviklingsprosjektet Sætre sentrum se ut sommeren 2018.