'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Meld ulovlighet i strandsonen

Systematisk tilsyn med sjikanøse stengsler i strandsonen og langs vassdrag

Kommunen skal ha en statusbeskrivelse av forholdene i egen strandsone og langs vassdrag og ha kjennskap til forholdene innenfor nevnte områder for å kunne utføre lovpålagte oppgaver.

Det er derfor nødvendig at kommunen skaffer seg kunnskap og oversikt over sjikanøse stengsler i strandsonen og langs vassdrag.

Loven forutsetter en systematisk gjennomgang/kartlegging på hele eller deler av kommunens kystlinje og langs vassdrag.

Ved innmeldte forhold fra allmennheten eller andre myndigheter, både muntlige og skriftlige, skal disse følges opp med samme prosedyre som nevnt over følges.

Registrering av stengsler og informasjon

Byggesaksavdelingen har utarbeidet et registreringsskjema hvor alle innrapporterte hendelser skal føres. De som gjør observasjonen skal så vidt mulig oppgi følgende informasjon:

  • Tidspunkt· Sted – adresse
  • Type stengsler – tiltak
  • Bilde
  • Navn og adresse på mulig eier eller bruker

Alle registrerte og journalførte hendelser arkiveres på den enkelte eiendom i Hurum kommunes bygningarkiv. I tillegg til dette opprettes en felles arkivmappe med kopier for å samle alle henvendelser på en oversiktlig måte.

Aktuelle filer