'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Oppvekst

PPT, virksomhetsleder Kari Trontveit Tlf.: 922 36 267 E-post: kari.trontveit@hurum.kommune.no

Hurum kompetansesenter, virksomhetsleder Karin Buberg Tlf.: 997 98 051 E-post: karin.buberg@hurum.kommune.no

 

Skoler

Folkestad oppvekstsenter,  rektor Ellen Engeland Tlf.: 481 96 052 E-post: ellen.engeland@hurum.kommune.no

Sætre skole, rektor Hanne Lien Aaberg Tlf.: 909 60 537 E-post: hanne.lien.aaberg@hurum.kommune.no

Filtvet og Tofte skole, rektor Gøril Gunnestad Tlf.: 951 33 961 E-post: goril.gunnestad@hurum.kommune.no

Hurum ungdomsskole, rektor Ole Jørgen Røyert Tlf.: 917 63 420 E-post: ole-jorgen.royert@hurum.kommune.no

Grytnes ungdomsskole, rektor Egil Ramstad Tlf.: 900 86 965 E-post: egil.ramstad@hurum.kommune.no

 

Barnehager

Slingrebekken barnehage, styrer Gry Henriksen Tlf.: 480 67 370 E-post: gry.henriksen@hurum.kommune.no

Spurvegården barnehage

Gulspurven barnehage og Doktorgården barnehage, styrer Kristina Holst Jutila Tlf.: 907 28 563 E-post: kristina.holst.jutila@hurum.kommune.no

Klokkarstua barnehage og Folkestad barnehage, styrer Gry B. Brosø Tlf.: 922 58 648 E-post: gryb.broso@hurum.kommune.no

 

Familiens hus

Virksomhetsleder Sverre Vig Hellerdal Tlf.: 913 31 162  E-post: sverre.vig.hellerdal@hurum.kommune.no

Forebyggende helsetjeneste, avd. leder Hilde Evensen Vedeler Tlf.: 915 22 474 E-post: hilde.vedeler@hurum.kommune.no

Familietjenesten, avd.leder Monica Telle Fjell Tlf.: 994 99 079 E-post: monica.t.fjell@hurum.kommune.no

Barneverntjenesten, avd.leder Bente Pallin Tlf.: 930 07 432 E-post: bente.pallin@hurum.kommune.no