'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Kommunale foretak og interkommunale samarbeid

Kommunale foretak

Hurum eiendomsselskap KF

Daglig leder Berit Helgesen Tlf.: 901 35 969 E-post: berit.helgesen@hurum.kommune.no

Teknisk sjef Steinar Østli Andreassen Tlf.: 917 93 991 E-post: steinar.ostli.andreassen@hurum.kommune.no

Eiendomsforvalter Kaspar Gamman Tlf.: 948 61 454 E-post: kaspar.gamman@hurum.kommune.no

Hurum havner KF

Daglig leder Ann Kristin Røisland Tlf.: 416 33 995 E-post: info@hurumhavner.no

 

Interkommunale samarbeid

Viva IKS

Daglig leder Vidar Gustavsen Tlf.: 32 22 58 00 E-post: vidar.gustavsen@viva-iks.no

Landbrukskontoret

Landbrukssjef Marit Helene Fjelltun Tlf.: 917 28 501 E-post: marit.helene.fjelltun@lier.kommune.no

RfD

Daglig leder Johan Remmen Tlf.: 975 42 852 E-post: johan.remmen@rfd.no

Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud IKS

Daglig leder Laila Tryde Tlf.: 908 58 093 E-post: laila.tryde@kob.no