'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Helse og omsorg

Kommuneoverlege Ivar Hovden Tlf.: 32 27 83 96 E-post: ivar.hovden@hurum.kommune.no

Hjemmebaserte tjenester og rehabilitering

Virksomhetsleder Ingunn Rese Tlf.: 413 39 662 E-post: ingunn.rese@hurum.kommune.no

Hjemmestjenesten nord avd.leder Stine Eriksen  Tlf.: 480 25 956 E-post: stine.eriksen@hurum.kommune.no

Hjemmetjenesten sør avd.leder Stine Eriksen  Tlf.: 480 25 956 E-post: stine.eriksen@hurum.kommune.no

Rehabiliteringsavdelingen avd.leder Cathrine Dahl Oppi Tlf.: 454 47 711 E-post: cathrine.dahl.oppi@hurum.kommune.no

Tjenestetildelingskontoret

Virksomhetsleder Stine Hauge Tlf.: 909 39 774 E-post: stine.hauge@hurum.kommune.no

Tjenester til funksjonshemmede

Virksomhetsleder Grete Skustad Floberg Tlf.: 906 47 307 E-post: grete.skustad.floberg@hurum.kommune.no

Avd.ledere:

Hilde Maria Dias Sørensen Tlf.: 906 60 459 E-post: hilde.maria.n.d.sørensen@hurum.kommune.no

Yvonne H. Kristiansen Tlf.: 974 17 223 E-post: yvonne.hauge.kristiansen@hurum.kommune.no

June Lied Tlf.: 408 04 023 E-post: june.lied@hurum.kommune.no

Heldøgns omsorg

Virksomhetsleder Ingunn Rese Tlf.: 413 39 662 E-post: ingunn.rese@hurum.kommune.no

Klokkarstua helsetun avd.leder Beate Solberg Tlf.: 916 65 604 E-post: beate.solberg@hurum.kommune.no

Filtvet helsetun avd.lederMarina Andreassen Tlf.: 480 25 956 E-post: marina.andreassen@hurum.kommune.no

Demensomsorg avd.leder Heidi Rudshaug Tlf.: 952 34 503 E-post: heidi.kristine.rudshaug@hurum.kommune.no

Friskliv, psykisk helse og rus

Virksomhetsleder Kirsten Willett Jansen Tlf.: 958 09 724 E-post: kirsten.willett.jansen@hurum.kommune.no

NAV Hurum

Leder Tove Iren Refsnes E-post: tove.iren.refsnes@nav.no