'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

VIVA - vei, vann og avløp

Lier, Røyken og Hurum kommuner har etablert et interkommunalt selskap som skal ivareta vei-, vann- og avløpstjenestene på vegne av de tre kommunene. Selskapet heter VIVA (Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap IKS).

Fra 1. januar 2015 er det VIVA som skal:

  • Ta i mot alle henvendelser vedrørende vei, vann og avløp
  • Svare på alle spørsmål om tjenestene
  • Sende ut faktura på vann- og avløpsgebyrer

 

 

Kontaktinformasjon

VIVA IKS

Post/fakturaadresse: Postboks 513, 3412 Lierstranda

Besøksadresse: Vebjørnsvei 2, 3414 Lierstranda

Tlf.: 32 22 58 00. 

Hjemmeside: www.viva-iks.no


Vakttelefon
Vei, vann og avløp : 32 22 58 00

Trafikksikkerhetsplan

Trafikksikkerhetsplan for Hurum 2017-2020 strategidel

Vedlegg: Fysiske tiltak, prioriteringer pr. 2017