'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vannmåler

Avlesning

Vannmåleren leser du av selv i desember måned.
Vi har kun én avlesning i året.
Abonnenter som har fritidseiendom eller av en annen grunn ikke få lest av måleren vinterstid, bør avlese måleren før vinteren kommer og huset stenges for vinteren.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Viva IKS (Vestviken interkommunale vei,vann og avløpsselskap) på e-post postmottak@viva-iks.no eller på tlf. 32 22 58 00

Desember

Alle abonnenter vil motta vannmåleravlesningskort i posten desember og på dette kortet vil det stå telefonnummer eller navn på nettside for vannmåleravlesning.