'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Renovasjon

Renovasjon i Hurum

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) har ansvaret for Hurums renovasjon.
Selskapet har omtrent 80 000 husstander og 5000 hytter i ni eierkommuner: Drammen, Hurum, Lier, Modum, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker.

Hva koster det?

Prisene for renovasjon justeres hvert år og prislisten ligger på RfDs hjemmeside.

Spørsmål om renovasjonsordningen?

Kontakt RfD

Fakturering

RfD sender ut faktura for renovasjonsgebyr to ganger hvert år for husholdnings- og bedriftsabonnenter. For hytteabonnenter sendes faktura ut én gang pr år.
Ved innbetalinger etter forfall vil det bli foretatt en renteberegning. Renter tillegges normalt på neste faktura. Dersom vi ikke har registrert innbetaling innen forfall sendes det ut purringer. Det påløper da purregebyrer på eiendommen i tillegg til renovasjonsgebyret.

Finn dine hentedager

Søk på din adresse, og få de neste hentedagene du har for avfall, fordelt på de ulike avfallstypene på RfDs hjemmesider.

Gjenvinningsstasjonen i Hurum

Hurums gjenvinningsstasjon ligger på Follestad Industriområde i Røyken. Det er gratis å levere husholdningsavfall på gjenvinningsstasjonen.

Leveringsadresse:
Follestad Industriområde
Smemyrveien 10
3474 Åros

Husk også at du som innbygger i Drammensregionen kan benytte alle RfDs gjenvinningsstasjoner! Gjenvinningsstasjonene holder stengt alle helligdager, julaften, nyttårsaften og påskeaften.

Flere poser?

For å få nye poser for matavfall, knyter du en pose på håndtaket til beholderen for matavfall. Renovatøren vil legge igjen en rull med poser neste gang matavfallet hentes hos deg. For å få nye sekker for plastemballasje, knyter du en plastsekk på håndtaket til beholderen for papiravfall. Renovatøren vil legge igjen en rull med plastsekker neste gang plastemballasjen hentes hos deg.

Deler du beholdere med seks husstander eller flere, bestiller dere samlet hos RfD.

Beholdere

Informasjon om beholderstørrelser og bytte av beholdere finner du på RfDs hjemmeside.

Sortering

Det er den enkelte kommune som avgjør hva slags systemer og rutiner kommunen skal ha når det gjelder avfall og renovasjon.
Drammensregionen og Hurum var tidlig ute med kildesortering, og det er innført kildesortering for alle innbyggere.

Sorteringsguide

Hvorfor skal du kildesortere?

Avfall er en ressurs som kan brukes til å lage nye produkter.
Skal vi kunne gjenvinne avfallet til nye produkter, må vi holde de forskjellige råstoffene fra hverandre.
Derfor må du kildesortere. Å gjenvinne avfallet forurenser mindre enn å lage produkter av nytt materiale.