'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Hurum eiendomsselskap

Om Hurum eiendomsselskap

Hurum Eiendomsselskap KF (HEKF) ble etablert 01.01.2011. Formålet til Hurum Eiendomsselskap KF er å samle alle Hurum kommunes eiendommer i et kommunalt foretak. HEKF skal gjennomføre Hurum kommunes bolig- og eiendomspolitikk og å sikre at kommunen har hensiktsmessige bygg for sin virksomhet og tjenesteyting.Selskapet har ansvaret for effektiv drift, vedlikehold, forvaltning og utvikling kommunens eiendomsmasse og ivareta eierrollen fullt og helt.

Kontakt

Daglig leder
Berit Helgesen, dir. tlf. 32 27 82 22, mobil. 901 35 969
E-post berit.helgesen@hurum.kommune.no

Teknisk sjef
Steinar Østli Andreassen, dir. 32 27 82 35, mobil  917 93 991
E-post steinar.ostli.andreassen@hurum.kommune.no

Lenke til ekstern side : Hurum Eiendomsselskap KF 

Besøksadresse Øvre skoledalen 12, 3482 Tofte, 

E-post: postmottak.eiendom@hurum.kommune.no