'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Feiertjenesten

I løpet av perioden 2016-2019 skal alle boliger ha tilbud om to feiinger og et tilsyn. Kostnaden for dette blir fordelt over 4 år slik at alle får et flatt gebyr. Feie- og tilsynsgebyr pr pipeløp i 2019 er 363,- (eks mva).

Mer om feiing i Hurum

Fritidsboliger

Hurum kommune gjennomfører i 2018 og 2019 et prosjekt med kartlegging og oppstart av feiertjenesten for fritidsboliger. Engangsgebyret for dette er satt likt som et årlig gebyr for vanlig bolig.

Les mer om feiing og tilsyn i fritidsboliger