'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Drikkevann

Drikkevann

I Hurum har vi kommunal vannforsyning for innbyggerne i deler av kommunen - Kana, Holmsbu, Verket, Klokkarstua, Sætre og Verpen. Filtvet og Tofte har private vannforsyning, og får vann fra henholdsvis Filtvet Vannverk og Tofte Vannverk.

Melde feil

Hvis du oppdager feil på den kommunale vannforsyningen kan du ringe 32 22 58 00.

 

Kontaktinformasjon private vannverk

Filtvet og Tofte har privat vannforsyning, og får vann fra henholdsvis Filtvet Vannverk og Tofte Vannverk.

Ved problemer med vannforsyningen på Filtvet eller Tofte kontakt vanneverkene direkte:

Filtvet vannverk SA 32 79 61 15

Tofte vannverk SA 32 79 44 22

 

Vanntrykk

Vanntrykket ved uttak til stikkledning skal normalt være minst 2,0 bar for alle vannabonnenter (iflg hovedplan vannforsyning).
Det er et krav at alle kommunale abonnenter skal ha trykkreduksjonsventil, hvis det er mulig anbefaler vi et trykk ut fra denne på 4 bar. Dette trykket må ikke overstige 9 bar, da sikkerhetsventilene på varmtvannsberedere kan åpne ved slikt trykk.

 

Spyling

Vi foretar årlig en spyling av ledningsnettet for å begrense begroing/avleiringer som kan ligge i ledningsnettet og forringe kvalitet og kapasitet.Det er i hovedsak to metoder som vi bruker. Den ene metoden er å sette fart på vannet i et ledningsstrekk.
Farten blir så stor at den river med seg avleiringer i rørkanten og dette spyles således ut i overflaten.
Den andre metoden som brukes er pluggkjøring. Da laster man en plugg i ledningsnettet som føres fram til neste kum ved hjelp av vanntrykket bak pluggen. Tidspunkt for spyling vil annonseres i Røyken og Hurum avis samt på kommunens hjemmesider.

 

Våre oppgaver innen vannforsyning

  • hygienisk og godt vann til enhver tid
  • tilstrekkelig vanntrykk i hovedledningsnettet
  • tilstrekkelig med vann til enhver tid
  • god og sikker brannvannsdekning på kommunalt nett
  • utbedre lekkasjer
  • god beredskap mot ulike hendelser som kan ramme hovedledningsnettet, og kunne gi innbyggerne best mulig hjelp om en krisesituasjon skulle oppstå
  • Disse oppgavene blir nøye fulgt opp av sentrale myndigheter gjennom lover og forskrifter, egenrapportering og tilsyn.

Aktuelle linker

Mattilsynet
Miljødirektoratet
Folkehelseinstituttet