'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Brann og redning

Hurum brannvesen

Hurum brannvesen logoVår hovedoppgave er å jobbe aktivt med brannforebyggende arbeid og være innsatsstyrke ved brann og ulykker. Brannvesenet består i dag av en beredskapsenhet som har som hovedoppgave å redde liv, redusere skader på miljø og materielle verdier og bistå under ulike helseoppdrag, samt en forebyggende avdeling som bl.a. utfører tilsyn med særskilte brannobjekter og jobber med brannvernopplæring.

Hurum brannvesen har i dag 26 ansatte, der fem er på vakt til enhver tid, klare til å rykke ut og håndtere større og mindre hendelser i kommunen. Hvert vaktlag består av en utrykningsleder og fire brannkonstabler/røykdykkere. I tillegg finner man en aspirant på hvert av vaktlagene. Vår brannstasjon ligger på Tofte, sør i Hurum.

Hurum kommune dekker et stort geografisk område, og det er lange avstander mellom våre tettsteder. For å kunne sikre våre innbyggere i den nordlige delen av Hurum best mulig beredskap, får vi hjelp fra Røyken brann og redning som rykker ut når alarmen går i Sætre-området. Hurum brannvesen har også spesielle utfordringer knyttet til tett trehusbebyggelse i bl.a. Holmsbu med mange verneverdige bygg, Oslofjordtunnelen og den 63 km lange kystlinja.

Vårt aller viktigste mål er å gi våre innbyggere og besøkende best mulig sikkerhet, både gjennom forebyggende tiltak og en god beredskap døgnet rundt.

Ønsker du å snakke med oss?

Ta kontakt på tlf.: 32 79 71 00 eller send e-post til: postmottak@hurum.kommune.no.
Du treffer konstituert brannsjef i Hurum brannvesen, Nils Georg Nordskag, på tlf.: 942 77 769 eller e-post: nils.georg.nordskag@hurum.kommune.no.

Vår besøksadresse er Øvre Skoledalen 10, 3482 Tofte.

Nødnummer

Brann - 110
Politi - 112
Ambulanse - 113

Om bålbrenning i Hurum

Åpen ild i skog og utmark er forbudt i tidsrommet 15. april –15. september hvert år. Se våre lokale forskrifter her.

Tilrettelegging for slukke- og redningsinnsats

Denne veiledningen er tiltenkt byggesaker i Hurum kommune, samt i eksisterende områder der det er ønske/krav om å utbedre forholdene for rednings- og slokkemannskaper.

Tilrettelegging for slukke- og redningsinnsats - veiledning