'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Tilgang til dokumenter som ikke er publisert på postlistene

Kommunen plikter å bevare materiale som dokumeterer at kommunen har fulgt opp sine plikter overfor innbyggerne. Slike opplysninger kan f.eks. finnes i elevmapper fra grunnskolen, barnevernsmapper og pasientjournaler. Arkiver som inneholder denne typen rettighetsinformasjon har ofte taushetsbelagte opplysninger. Tilgangen til dette materialet er derfor noe begrenset, og det må sendes en forespørsel til Hurum kommunes Dokumentsenter. Tjenestestedet avgjør om det skal gis innsyn og kommunen etterspør eventuelt materiale i det historiske arkivet i kommunens depot. Ved utlevering av kopier må den som ber om innsyn i rettighetsdokumentasjon fremvise legitimasjon.

Pasient- og klientsaker er saksområder som i sin helhet holdes utenfor internett. Partinnsyn er hjemlet i forvaltningsloven § 18. Eventuell begjæring om innsyn rettes til aktuelt tjenestested i kommunen eller til Dokumentsenteret i kommunen.

Vi gjør oppmerksom på at forespørsler som eventuelt inneholder personopplysninger må skje med papirpost eller på telefon, da sensitive personopplysninger ikke må sendes i e-post.


Publikumsinnsyn i eldre arkivmateriale

Publikum kan henvende seg til Hurum kommune for innsyn i deponert arkivmateriale. Katalog over deponert arkivmateriale er tilgjengelig i Servicetorget i Nordre Sætrevei 1, 3475 Sætre, Hurum rådhus.

Publikum kan avtale gjennomgang av arkivkatalog i samarbeid med personell fra Dokumentsenteret. Dokumentsenteret reserverer møterom i rådhuset etter avtalt dato og klokkeslett. Dokumentsenteret bestiller kopi av dokumentene du ønsker innsyn i eller du kan benytte lesesalen tilknyttet kommunens depot. Tilgang til lesesalen tilknyttet kommunens depot avtales med Dokumentsenteret.