Hva kan vi hjelpe deg med?

Stortingsvalget 2017

ValglogoValgdagen for Stortingsvalget 2017 er mandag 11. september.

Les mer om Stortingsvalget på www.valg.no

 

Stemme før valgdagen

Du kan forhåndsstemme i perioden 10. august-8. september 2017. Husk legitimasjon. Ta med valgkort.

 

Rådhuset, Sætre, alle hverdager mandag-fredag kl 08:00-15:00.

I tillegg er det lørdagsåpent:
    Lørdag 26. august  kl. 11:00 – 15:00
    Lørdag 2. september kl. 11:00 – 15:00.

og langåpent:
    Tirsdag 5. september kl 08:00 – 18:00
    Onsdag 6. september kl 08:00 – 18:00
    Torsdag 7.september kl 08:00 – 18:00
    Fredag 8. september kl 08:00 – 18:00

 

Hurum bibliotek, Tofte, i bibliotekets åpningstid:

10.-20. august; tirsdag og onsdag kl  10 – 15  og torsdager kl 12 – 19.

21. august - 8.september; mandag og torsdag kl. 12 – 19, tirsdag og onsdag    kl. 10 – 15.

 

Filtvet helsetun

torsdag 7. september kl 10 – 12:00.

 

Klokkarstua helsetun

torsdag 7. september kl 12:30 – 13:30.

Har du ikke fått valgkort eller har glemt det, kan du likevel avgi forhåndsstemme, men husk legitimasjon.

 

Ambulerende stemmegivning

Anmodning om at stemmemottaker skal komme hjem til deg for å ta imot din stemme må være innkommet til kommunen senest onsdag 6. september 2017.  Send mail til tora.sandnes@hurum.kommune.no eller ring 32 79 71 00/ 32 79 71 23.

Tidlig forhåndsstemmegivning

Dersom du vet at du er bortreist i perioden for forhåndsstemmegivning eller av andre grunner ønsker å avgi stemme før denne tid kan du fra 3. juli avgi «tidligstemme» ved rådhuset, Sætre. Du kan da ringe 32 79 71 00 eller komme innom servicetorget og avtale tid for å avgi stemme.

Stemme på valgdagen

Her kan du stemme på valgdagen:

 
Klokkarstua Hovenga samfunnshus   Kl. 10.00-21.00
Holmsbu Holmsbu bad, u.etg.   Kl. 10.00-21.00
Tofte Hurum ungdomsskole, allrommet   Kl. 10.00-21.00
Filtvet Filtvet skole   Kl. 10.00-21.00
Sætre Sætre skole, gymsalen   Kl. 10.00-21.00

 

Husk legitimasjon og ta gjerne med valgkort.

Ved høstens valg vil det for første gang i Hurum være elektronisk avkryssing i manntallet. Det betyr at dersom du står i manntallet for Hurum kommune, kan du på valgdagen velge fritt hvilket valglokale du vil bruke for å avgi din stemme.

Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved Stortingsvalget 2017, må du ha stemmerett og stå innført i manntallet. Dersom du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt hos folkeregisteret innen 30. juni 2017, vil du stå oppført i den kommunen du har flyttet fra. Du kan velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du har flyttet fra eller om du vil forhåndsstemme i en annen kommune.

Du kan undersøke om du står i manntallet for Hurum kommune i forbindelse med Stortingsvalget når det i tiden fra midten av juli og frem til 11. september er lagt ut på rådhuset i Sætre.

Den som mener det er feil i manntallet kan sende skriftlig klage med begrunnelse til Hurum kommune, Nordre Sætrevei 1, 3475 Sætre.

Les mer om manntall og last ned skjema for søknad om innføring i manntallet.

Valgkort

Alle med stemmerett i kommunen får tilsendt valgkort. Valgkortene sendes ut i begynnelsen av august. Valgkortet inneholder informasjon om forhåndsstemmegivningen og om hvor og når du kan stemme på valgdagen.

Selv om du ikke har mottatt valgkort, kan du avgi forhåndsstemme. Tar du med valgkortet, vil det gjøre at stemmegivningen vil gå raskere.

På valgdagen kan du gjerne ta med valgkortet - tar du det med, vil stemmegivningen gå raskere.

Dersom du er registrert som bosatt i en annen kommune og ønsker å forhåndsstemme i Hurum, må du ha valgkort. Hvis du skulle ha glemt å ta det med, kan vi hjelpe deg med å produsere et nytt kort når du kommer for å stemmeså sant du har med gyldig legitimasjon.

Stemme i utlandet, på Svaldbard og Jan Mayen

Velgere som ikke er i hjemkommunen på valgdagen den 11. september 2017, kan forhåndsstemme enten i Norge, i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen. Les mer om dette på www.valg.no.