Hva kan vi hjelpe deg med?

Stedsutviklingsprosjekter i Hurum

Nye Tofte skole

Nye Tofte skole blir en to-parallell barneskole for Tofte og Filtvet i lokalene til Tofte skole som skal rehabiliteres og utvides. Uteområdene skal også utvides og omarbeides, og det skal i tillegg etableres nye trafikkløsninger.

Nye Tofte skole får innflytting januar 2017.

Mer om Nye Tofte skole

Flerbrukshall Tofte

Hurum kommune har vedtatt å bygge idrettshall på Tofte. Hurum kommune og Hurum Eiendomsselskap KF har etablert en prosjektgruppe for flerbrukshallen.

I september 2015 ble det invitert til innspillsrunde for lag/foreninger, brukere og innbyggere. Det ble mottatt flere gode innspill som viser et stort engasjement og glede over beslutningen om ny flerbrukshall.

Mer om flerbrukshallen

Gata gjennom Tofte

Prosjektet ‘Gata gjennom Tofte’ er vedtatt av Hurum kommunestyre som en del av det opprinnelige stedsutviklingsprosjektet for Tofte. Prosjektet har hovedfokus på vei, vann, overvann og avløp i Tofte sentrum. Den synlige delen vil fremstå som en moderne gate der fremkommelighet, funksjonalitet og ikke minst sikkerhet er ivaretatt.

Prosjektet startet opp i november 2014 og ventes ferdigstilt 17. desember 2015.

Mer om Gata gjennom Tofte