Hva kan vi hjelpe deg med?

Vedtatt temaplan: Energi og klima 2017 - 2020

Kommunestyret behandlet forslag til temaplan for energi og klima 2017-2020 i møte 17.10.2017, saksnr 84/17.